Следпродажбено обслужване

Опаковъчен лист и търговска фактура, товарителница и други документи могат да ви бъдат доставени независимо дали чрез съобщение на Telex или чрез оригинал.пълна помощ при освобождаването на вашата дестинация от обичай.

Коментар с висока репутация от нашия клиент на следпродажбеното обслужване, можете да ни се доверите на 100%, нашата услуга винаги започва с доверието и завършва с вашето удовлетворение.

Обещаваме, че в рамките на 90 дни след като получите стоката, ако стоките са дефектни, ние ще сме готови да ви компенсираме в еднаква стойност.

after-service_05-400x49411